HOTS! Paisai Soinu Irratia

podcast #16 Meteo

download.gif

meteo.jpg

XABIER ERKIZIA: Meteo

k.a 350. urtean Aristoteles-ek “Metereológica” idatzi zuenetik, metereologia gizakientzako jakintza eta zientzia beharrezkoa bihurtu da, eta horrela ageri da islaturik historian zehar ere. Asmatzaile haundiak, zientzilariak baita politikariak ere interes haundia agertu izan dute eguraldiaren ulermenean eta aurreikuspenean: Galileok termometroa asmatu zuen (1607), Evangelista Torricelli-k barometroa (1643), Descartes, Pascal eta Halley-k presio atmosferikoan sakondu zuten, Robert Hooke-k anemometroa ekarri zuen (1667), eta Benjamin Franklin berak egin zituen lehenbiziko eguneroko aurreikuspenetako batzuk.
Geroztik, hainbat teoria, teknika eta asmakizunek lan hori erraztu dute, 1960. urtean TIROS-1 historiako lehen satelite metereologikoa bihurtu zen arte. Gaur egun hainbat satelite dabil munduari birak ematen aldaketa atmosferiko, antizikloi eta bereziki hondamen ekologikoak aurreikusteko helburuarekin. Komunikabide orok eskaintzen dio tarte bat eguraldiari (nahiz eta enpresa hagitz kontaminatzaileek patrozinatutako saioak izan). Ozono geruzako zuloen, artikoaren urtutzeen eta aldaketa klimatikoen garaiotan, inoiz baino aurreratuagoa den eguraldiaren aurreikuspenak berebiziko garrantzia hartzen du, (norbaitek gogoan al ditu Barajaseko elurrak eta gobernuaren aitzakiak?). Hortaz, guk ere gure irrati honetan eguraldiari tartea irekitzen diogu.

Edizioa: Xabier Erkizia
irudia: Meteosat
Kanpoko soinu iturriak:  YoutubeFreeSound, Meteosat sateliteko zaratak eta dozenaka irrati, podcast pribatu eta telebistetako ahots (eitb, cuatro, weather podcast, uk podcast, france meteo…).
___________________________________

Desde que Aristóteles escribiera en el año 350 A.C. su obra “Metereológica”, la metereología ha sido una ciencia y un conocimiento necesario para los humanos y así se ve reflejada en la historia. Grandes inventores,  científicos hasta políticos mostraron su interés en comprender y sobre todo prever los acontecimientos metereológicos: Galileo inventó el termómetro (1607), Evangelista Torricelli el barómetro (1643), Descartes, Pascal y Halley profundizaron en la presión atmosférica, Robert Hooke trajo el anemómetro (1667), hasta que el mismísimo Benjamin Franklin consiguió realizar una de las primeras previsiones metereológicas diarias.
Desde entonces varias teorías, técnicas e inventos han facilitado esta labor, hasta que en 1960 el TIROS-1, se convirtió en el primer satélite metereológico de la historia. Actualmente varios satélites giran constantemente alrededor de la tierra intentando observar y prevenir los cambios atmosféricos, los anticiclones y sobre todo los desastres ecológicos. Todo medio de comunicación incluye un apartado dedicado a la previsión metereológica, aunque paradójicamente sea patrocinado por compañías altamente contaminantes. En estos tiempos de agujeros en la capa de ozono, deshielos árticos y en general cambios climáticos, la previsión del tiempo cobra un especial interés e importancia (alquien recuerda las nevadas de Barajas y las “disculpas” del gobierno?). Por tanto, ahora, también en esta radio, pasamos a la previsión del Tiempo. 

Edición: Xabier Erkizia
Imagen: Meteosat
Fuentes sonoras externas:  YoutubeFreeSound, sonidos de varios satelites como Meteosat  y docenas de voces de diversas radios y televisiones, asi como podcasts privados (eitb, cuatro, weather podcast, uk podcast, france meteo…)

www.ertza.net
www.artoartian.org