HOTS! Paisai Soinu Irratia

podcast #26 Sonidos en Causa

download.gif

image_mini.jpeg

Sonidos en Causa:
CARLOS GOMEZekin elkarrizketa

Latinamerika guztia jatorri edo arrazoi ekonomikoengatik aldaketa nabarmenen eraginpean dago. Garatzeko bidean dagoen herrialde oro bezala, aldaketa hauetako asko iada burutu dira, aski abiadura desberdinetan gainera, eta etorkizunean hauen zenbatekoak gora egingo du. Ondorioz, eragin hauek jasaten dituzten ingurune hauetako giza erkidegoetako biztanleek ingurunearekin mantentzen duten erlazioa berriz planteatu beharko dute. Ondare ukiezina eta honen barnean, soinu ondarea arrisku bizian dago hainbat lekutan. Behin aldaketa sahiestezin hauek gertatu ondotik, soinuek eta hauekin batera soinu hauen arrazoiak eta iturriak betirako desagertuko dira.
Orquesta del Caosek kudeatzen duen Sonoscop soinu egitasmoen artxiboarentzako, garrantzi antropologiko eta sozialeko inguruneetan soinuak jasotzearen lana da aktibitate garrantzitsuenetako bat. Soinua, jatorri sozial, biologiko, geologiko, metereologiko edo kulturalen errealitateen izate beraren seinale da. Horregatik, soinuen jasotze eta zabaltze lanak lurralde hauetan izaera desberdineko ikerketak egin ahal izateko tresna erabilgarriak dira. Eta hain zuzen horixe da Caos->Sonoscop-en helburua: Gerora egitasmo artistikoetarako edo ikerketarako erabilgarriak izango diren soinuzko datuen bilketa eta zabalketa sustatzea.
Carlos Gómez (Bogotá, 1963) soinu artista eta Orquesta del Caos taldeko, Zeppelin jaialdiko eta Sonoscop soinu artxiboko kozuzendaria da.

Grabaketa, elkarrizketa eta edizioa: Xabier Erkizia
Audio gehigarriak: Sonidos en Causa artxiboa (Orquesta del Caos)
(oharra: elkarrizketa soilik gazteleraz da)

___________________________________

Sonidos en Causa:
Entrevista con CARLOS GÓMEZ

Toda Latinoamérica está sometida a cambios importantes de naturaleza económica. De hecho, como en cualquier otro contexto en vías de desarrollo, se han operado ya muchos y a velocidades muy diversas, pero en el futuro, la tasa de cambio aumentará. En la actualidad, existe una serie de iniciativas cuyo desarrollo implica la construcción de importantes infraestructuras. Las comunidades humanas habitantes de cada contexto afectado se verán obligadas a replantear su relación con el entorno. El patrimonio intangible, y con él, el sonoro, está seriamente amenazado en muchos lugares. Una vez operados los inevitables cambios, los sonidos, y con ellos, sus causas, habrán desaparecido para siempre.
Para Sonoscop , el archivo de proyectos sonoros de la Orquesta del Caos, una de las actividades de mayor interés es la toma de sonido en contextos de particular relevancia antropológica y social. El sonido es síntoma de la existencia de realidades de naturaleza social, cultural, biológica, geológica y meteorológica. Por ello, su registro y su difusión son de gran utilidad para llevar a cabo estudios y acciones de muy diversa índole en esos terrenos. La recogida y difusión de datos sonoros para su empleo ulterior en proyectos artísticos y de investigación es precisamente la razón de ser de Caos->Sonoscop.
Carlos Gómez (Bogotá, 1963) es artista sonoro, codirector de la Orquesta del Caos, del festival Zeppelin y del archivo sonoro Sonoscop.

Grabación, entrevista y edición: Xabier Erkizia
Audios adicionales: Archivo Sonidos en Causa (Orquesta del Caos)

www.sonoscop.net